Stagankare z-prefab ab vara kabelrännor kabelkanaler betongvaror ledningsfundament stagankare rörankare fundamentsbalk lock banverket stadsbarer

Bottenplatta B x L mm
900 x 1.800

Vikt kg
1.800

Lyftankare DEHA 6000-2.5-120.

Rörankare

Höjd mm
1.800

Diameter mm
1.200

Vikt kg
4.800

Stagankare

Stagankare för kontaktledning

Höjd mm
2.600

Bredd mm
650 x 650

Fot mm
1.400 x 1.400 x 250

Vikt kg
3.800

Lyftankare DEHA 6000-2.5-120.

Stagankare för kontaktledning (30 kN horisontalkraft) 

Höjd mm
1.920