Kabelrännor z-prefab ab vara kabelrännor kabelkanaler betongvaror ledningsfundament stagankare rörankare fundamentsbalk lock banverket stadsbarer

Tillverkningsmetoder
Z-prefabs kabelrännor uppfyller samtliga krav som ställs ifrån svenska och norska beställare. Våra tillverkningsmetoder i kvarsittande form ger en stor måttnoggrannhet, fi nish på rännornas in och utsida samt ursparningar. Vårt buffertlager innebär delleveranser omgående. Vår transportplanering erbjuder er leveranser efter er produktionsplanering.

Tidigare erfarenheter
Svenska Banverket och Norska Statsbaner är användare av våra produkter för kabeldragning och ombyggnadsarbeten till svenska och norska järnvägsnätet.

Kvalité
Fabriken är ansluten till Nordcert. Kabelrännorna uppfyller BVS 521.92. Kravspecifi kation för kabelrännor av betong.

Teknisk data

Kabelrännor

Kabelrännor

Vikt kg
340
275
335
400
500
525
430
Typ
Enkel
Enkel
Enkel
Dubbel
Tredubbel
Dubbel
Enkel
Längd
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.200
Höjd mm
350
300
300
280
280
300
800
Bredd mm
400
350
535
600
600
880
400
Benämning
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Djupränna
Lock
Vikt kg
44
38
59
81
52
48
Längd mm
799
799
799
799
599
399
Tjocklek
56
56
56
70
56
56
Bredd mm
400
350
535
600
600
880
Benämning
T3
T4
T5
T6, T7
T6, T7
T8
Kabelrännor, 1 kanal
T8. 880 x 300
T4. 350 x 300
T5. 535 x 300